Fireworks-PNG-Image

Júniustól csökken a reprezentáció és az üzleti ajándék adóterhe

Júniustól csökken a reprezentáció és az üzleti ajándék adóterhe

2021. 06. 09. után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ( Szja tv. ) 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.

Mivel a mentesség hónap közben került bevezetésre, a június havi adóbevallásban a június 9-e előtt teljesült reprezentáció és üzleti ajándékok értékének 1,18 szorosa után továbbra is 15,5 százalék szocho-t kell fizetni az 15% szja mellett, de az azt követően nyújtott juttatásoknál a jövedelem 1,18-szorosa után már csak szja-t kell bevallania és megfizetnie a kifizetőnek, így az adóteher 35,99%-ról 17,7%-ra csökken. A mentesítés a KIVA alanyokra nem vonatkozik.

Mit érdemes tudni a juttatásokról?

Ha a juttatás valamilyen tevékenység ellenértéke (pl. jutalom) mindenképpen adóköteles, adózása a munkabér terheivel megegyező.

Az Szja tv. 1. sz. melléklete részletezi, milyen esetben lehet adómentes egy juttatás többek között:

– A munkáltató például magáncélú használatra adhatja át a céges személygépkocsit a munkavállalójának, üzletfelének.

– Adómentes a magánszemély vásárlónak üzletpolitikai kedvezményként adott termék: egyet fizet kettőt vihet

Ekkor sem a juttatónál, sem a magánszemélynél nem keletkezik sem szocho, sem SZJA fizetési kötelezettség.

A reprezentáció (Szja tv. 3. § 26.): a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) tehát csak SZJA-t kell fizetni utána. Fontos, hogy előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.
Ennek megfelelően reprezentációnak tekinthető a szakmai, üzleti célból szervezett rendezvény, üzleti tárgyalás, szakmai rendezvény, kiállítás, konferencia.

Viszont nem reprezentáció a családi vacsora céges bankkártyával fizetve, azután az SZJA-t és a szocho-t is meg kell fizetni.

A társaság által szervezett, a pénzügyi év zárásához kapcsolódó konferencia, cégszintű megbeszélés is reprezentáció (csak SZJA köteles). Ezzel szemben nem minősíthető reprezentációnak a társaság által a munkavállalók részére szervezett csapatépítés vagy sportnap . Az alapvetően üzleti rendezvényen a dolgozók a munkavégzés érdekében vesznek részt, míg a csapatépítés inkább tekinthető szórakoztató programnak. Ingyenes vagy kedvezményes rendezvényről, eseményről van szó, mely döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul (szocho és SZJA is fizetendő).

Az üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).

Üzleti ajándék adható többek között a már meglévő vagy jövőbeli üzleti partner részére, viszont nem adható a társasággal munkaviszonyban, illetve egyéb jogviszonyban álló magánszemélynek (tagnak, megbízással közreműködőnek).

Üzleti ajándéknak tekinthető a termék vagy szolgáltatás, kivéve, ha az értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Lehet utalvány, ha az nem visszaváltható, valamint egyértelműen megállapítható, hogy mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel.

Nem lehet üzleti ajándék természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint ékszerutánzat, érme, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.

Az üzleti ajándék adókötelezettsége azonos a reprezentációéval, azaz a kifizetőnek az üzleti ajándék értékének 1,18-szorosa után 15 százalék szja-t kell fizetnie, és 2021. december 31-ig átadott ajándék után nem keletkezik szocho-kötelezettség.

E körben felhívjuk a figyelmet, hogy a dolgozók részére a szórakoztató program keretében adott ajándék nem minősül üzleti ajándéknak, sőt még az értéke is korlátozás alá esik . Ezeken a rendezvényeken, eseményeken a résztvevőknek adott ajándéktárgy (ide nem értve a szolgáltatást és az utalványt!), feltéve, hogy annak piaci értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát, egyes meghatározott juttatásnak minősül, mely után 1,18-as adóalap után számolva 15 százalék szja és 15,5 százalék szocho fizetendő a juttatás hónapját követő hó 12-éig.

Lépjen kapcsolatba velünk, segítünk! Minden rendezvény, ajándékozás, új juttatás előtt kérjen tanácsot az elszámolás lehetőségeiről, a dokumentálás tartalmi és formai követelményeiről.

Ossza meg a cikket:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp