Adóügyviteli szolgáltatás

Ezen szolgáltatásunk keretében az alábbiakat nyújtjuk:

  • Adóbevallások készítése (ÁFA, Társasági adó, egyéb adók, helyi adók );
  • ÁFA regisztrációkkal kapcsolatos ügyintézés, képviselet;
  • Képviselet adóellenőrzések során;
  • Adókiutalások intézése;
  • Adóügyviteli ellenőrzés, átvilágítás.

Adóügyviteli szolgáltatásunk keretében a komplex, folyamatos adóügyviteli feladatokat, illetve a bevallások rendszeres elkészítését végezzük az Ön számára.Azon ügyfeleink részére, akik méretüknél fogva önálló számviteli, pénzügyi egységet tartanak fenn, azonban az adózásból eredő kockázatok viselését egy tapasztalt, külső szolgáltatóra kívánják bízni, rendszeres, folyamatos szolgáltatás keretében látjuk el az adóügyviteli feladatokat.  Adóbevallások készítése keretében elkészítjük Önnek a bérszámfejtési adatok alapján az egyéb adókról szóló bevallásokat, előlegbevallásokat, év végén a társasági adó és iparűzési adóbevallásokat. Havonta, negyedévente elkészítjük az ÁFA bevallást, áttekintjük és ehhez egyeztetjük az analitikát és a bizonylatokat, az így felmerülő esetleges kérdéseket, problémákat pedig már lehetőség van a bevallás benyújtása előtt is tiszázni. Ilyen esetben természetesen a bevallásokért felelősséget vállalunk, továbbá amennyiben adóvisszaigénylésről is szó van,eljárunk az Ön nevében és képviseljük Önt az adóellenőrzés során.

Társaságunk foglalkozik külföldi vállalkozások részére Magyarországon ÁFA regisztráció létesítésével, amelynek keretében – a külföldi vállalkozással fennállóintenzív kapcsolattartás mellett – a magyar adószám alatt folyó tranzakciókról az adóbevallásokat elkészítjük, benyújtjuk. Amennyiben az adóhatóság ellenőrzést kíván lefolytatni, képviseljük az adott külföldi vállalkozást ennek során.

Amennyiben Ön nem biztos benne, vagy nem tud teljes körűen megbizonyosodni arról, hogy adóügyei, bevallásai rendben vannak -e és a kapcsolódó dokumentáció is megfelelő, vagy csupán valamely körülmény indokolja a kockázatok feltárását és a problémák megoldását, szakértőink ebben is segítségére lesznek!

Széleskörű, több éves szakmai tapasztalatunkra támaszkodva, a legmegfelelőbb megoldást dolgozzuk ki arra, hogy ez miként kivitelezhető a leggördülékenyebben, legyen szó akár egy teljeskörű adóügyi átvilágításról, vagy egy adott téma kapcsán a kockázatok feltérképezéséről.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.