vinczenorbert

Tőkeemeléshez kapcsolódó cégmódosítások 2016

17:45
|
0 Hozzászólások
|

.

Az Új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Ptk. hatályba lépését segítő, átmeneti szabályokat tartalmazó 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) a legtöbb gazdasági társaságra többletkötelezettséget telepít. A cégek alapvető kötelezettsége, hogy társasági szerződésüket hozzák összhangba az új Ptk. rendelkezéseivel, amely a gyakorlatban szinte minden gazdasági társaságot érint kötelező cégmódosítás formájában.

 

A gazdasági társas […]

Változások 2016

18:53
|
0 Hozzászólások
|

Változások az adózás rendjében
● Adózók minősítése szigorítások
● Bevallási nyilatkozat
● Helyi adók bevallása az ÁNYK-ban
SZJA
● Családi kedvezmény
ÁFA
● A fizetendő adó csökkenésének önellenőrzése
● Folyamatos teljesítésű ügyletek számlázási szabályai
 

Adózók minősítése – szigorítások

 

Megbízható és kockázatos jelzőkkel fogja minősíteni és besorolni az adózókat az állami adó- és v […]

Mire jó a könyvelő?

18:23
|
0 Hozzászólások
|

..a szükséges rossz, a felesleges költség, a NAV beépített embere, akit az ügyvezető fizet!
Erre bizonyosan nem!

„A rendeltetésszerű használattól eltérő alkalmazásból eredő károkért a szolgáltatót nem terheli felelősség!”
Épp ezért van szükség könyvelőre!

Már ha őt is rendeltetésszerűen használják:

● időben tájékoztatják a céget érintő változásokról,

● Időben látják el bizonylatokkal – megfelelően strukturált formában.

 

Azért a felel […]