Jelentős jutalmakkal jár a NAV „megbízható” minősítése

25.04.2016
|
0 Hozzászólások
|

Az adóhatóság új arcát ismerhetjük meg április 30-tól.

 

Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint 2016. április 1-től megkezdődött az adózók minősítése. A minősítés az ügyfélkapun keresztül 2016. 2. negyedév végétől lekérdezhető, nem nyilvános adat.

A bizonyítványok kiosztásával három csoportot képez a hatóság.

Azokra a vállalakozásokra, akik nem kapnak külön minősítést, az általános szabályok vonatkoznak továbbra is.

 

Megbízható minősítést kapnak, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
 2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 %-át meghaladó adókülönbözetet,
 3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
 4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
 7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,
 8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság,
 9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 10. nem minősül kockázatos adózónak.

 

Amit a megbízható adózók nyernek:

 1. Esetleges mulasztás esetén az első felszólítást bírság kiszabása nélkül küldi ki a hatóság. (Kivétel a foglalkoztatottak bejelentésével, valamint az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségek elmulasztása.)
 2. A mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 %-a (ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének, vagy a feltáró jegyzőkönyv elkészültének időpontjában megbízhatónak minősült)
 3. Az adóbírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 %-a, (ha az adózó az utólagos ellenőrzés alá vont adó-megállapítási időszak egészében, vagy az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keletkezésének időpontjában megbízhatónak minősült)
 4. Évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést kaphat a megbízható adózó (a tartozás maximális összege:10– 500 ezer Ft. (Nem vehető igénybe a kedvezmény a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, a beszedett helyi adókra, és a kifizetők által a magánszemélytől levont járulékokra.)
 5. A NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó a vizsgálat alatt folyamatosan megbízható adózónak minősül, és az adózó az együttműködési kötelezettségét nem szegi meg, pl. nem adja át a kért iratait.

Kockázatosnak minősülnek, (a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózók vagy áfa-regisztrált adóalanyok), amelyek esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

 1. a) szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
 2. b) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,
 3. c) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
 4. d) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

 

Kockázatos minősítéssel járó hátrányok:

 1. Az utólagos adó-megállapítás során feltárt adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd része. (Ha a késedelmi pótlék megállapítása időpontjában az adózó kockázatosnak minősül.)
 2. Az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabása nem mellőzhető, és a kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka. (Ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jegyzőkönyvezésének időpontjában, vagy az adóhiány megállapításának időpontjában az adózó kockázatosnak minősül.)
 3. A kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka. (Ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában, vagy a mulasztás jegyzőkönyvezésének időpontjában az adózó kockázatosnak minősült.)
 4. A visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje 75 nap
 5. Az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik, ha az adózó kockázatos adózónak minősül. (Az ellenőrzés alá vont időszakban, akár részben is, vagy az ellenőrzés alatt, akár csak részben is!)

 

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn.

Az adóhatóság megszünteti a kockázatos minősítést a soron következő minősítéskor, amennyiben az adóalany megfizeti az adóhiányt, valamint a kapcsolódó bírságot, pótlékot és adótartozást.

 

Az adózó, ha nem ért egyet a minősítéssel, vagy hiányolja a minősítését, akkor a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított 6 hónapon belül kifogást nyújthat be a NAV-hoz. Fontos, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül meg kell tenni a kifogást, ugyanis annak elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.