ADÓVÁLTOZÁSOK 2017

27.01.2017
|
0 Hozzászólások
|

A legfontosabb változások 2017-ben

Személyi jövedelemadó

Cafeteria-változások: Az adókulcs csökkenése és a juttatási elemek átrendeződése révén jelentősen átalakul az ún. béren kívüli juttatások rendszere. A kedvezményes adózású béren kívüli és a valamivel magasabb adókulcsú egyes juttatások adóalapjának számítása az ún. szuperbruttó-rendszeren alapszik, azaz a juttatás SZJA és EHO tartalmát tovább bruttósították, 2016-ban még 1,19 százalékos szorzóval. 2017-tól ez a szorzó már csak 1,18 százalék lesz, emellett az egyes juttatások esetében az adóalap EHO is tartalma is csökken, így az ilyen jellegű elemek adóterhe 43,66 százalékra módosul a korábbi 49,98 százalékról. A béren kívüli juttatások adóterhe 34,51 százalékról 34,22 százalékra csökken, de a törvényben ilyenként adható juttatások száma jelentősen csökkent, 2017-től kizárólag a SZÉP-kártya és az ún. pénzjuttatás marad kedvezményes adókulcsú, utóbbi évi 100.000 forintban adható a munkavállalóknak. A SZÉP-kártya éves keretösszege nem változott, ugyanakkor arra figyelni kell, hogy a pénzjuttatás és a SZÉP-kártya együttes összege nem haladhatja meg az évi 450.000 forintot.

Az eddig megszokott juttatások, Erzsébet-utalvány, egészség- vagy nyugdíjpénztári hozzájárulások, helyi bérlet vásárlásának támogatása, iskolakezdési támogatások ezentúl egyes juttatásként 43,66 százalékkal adóznak.

Továbbra is alternatíva az adómentes elemek használata, így a sport és kulturális célú rendezvényekre való belépés támogatása, bölcsődei ellátások, szolgáltatások, amelyek 2017-ben óvodai ellátásokkal is kiegészülnek. Továbbra is igénybe vehető a lakáscélú támogatás, melyben kibővítésre került a méltányolható lakásmértet, illetve régi-új elemként került a jogszabályba a szintén kibővített ún. mobilitási célú lakhatási támogatás, mellyel gyakorlatilag albérleti támogatást nyújthatunk a törvényben meghatározott feltételekkel, elsősorban azoknak, akiknek lakóhelye és a munkavégzés helye között legalább 60 kilométeres távolság van. A foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát, második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát, az azt követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát meg nem haladó összeg minősül adómentesnek, a juttatás további feltétele, hogy bizonylattal (számla, vagy számviteli bizonylat) legyen igazolt a jutatás albérleti díjra való fordítása.

Egyéb szja változások:

Már 2016. augusztusában hatályba lépett az a rendelkezés, miszerint a sportrendezvény adómentessége csak sportszervezet vagy szövetség által megtartott eseményekre érvényes, így a munkáltató által szervezett sportesemények, az ott juttatott étel vagy ital nem tekinthető adómentes juttatásnak.

2017-től az első házasok kedvezménye a házasságkötéstől számított 24 hónapig érvényesíthető, függetlenül attól, hogy a magánszemély ezután szerez jogosultságot családi kedvezményre.

2017-től a kiküldetés fogalma alatt a munkáltató által elrendelt, annak tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazást értjük, továbbá a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzést.

Társasági adó

Egységesítésre került az adókulcs, az eddigi 10 és 19 százalék helyett 2017. adóévtől kezdődően az adó mértéke 9 százalék.

Az adózás rendjéről szóló törvényben régóta szereplő rendeltetésszerű joggyakorlás elvére ezentúl a társasági adó törvény is hivatkozik, nem számolható el olyan költség, melynek célja adóelőny, adóelkerülés megszerzése. Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak fő célja adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető.

A személyi jövedelem adó változásnál ismertetett mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összegével csökkenthető az adózás előtti eredményt.

Ezentúl adatot kell szolgáltatnunk az adóbevallásban, ha kapcsolt féllel szembeni behajthatatlan követelés értékével kívánunk adóalapot csökkenteni.

Az ingyenes juttatások költségként való érvényesítéséhez rendelkeznünk kell a juttatásban részesülő nyilatkozatával, miszerint a juttatást annak nyújtásának adóévében bevételként elszámolta, adózás előtti eredménye a juttatás nélkül sem lesz negatív, továbbá az ehhez kapcsoló társasági adót megfizeti.

Vállalkozási tevékenységet nem végző támogatott esetében a nyilatkozatnak a vállalkozási tevékenység adóévben történő hiányára kell utalnia.

Általános forgalmi adó

18 százalékra csökken az internet-szolgáltatás áfa-kulcsa, az új adókulcsot folyamatos teljesítésű ügyletek esetén az olyan 2016. december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2016. december 31-ét követő időpont.

Egyéb esetekben akkor kell először alkalmazni, amikor a fizetendő adó megállapítására előírt időpont 2017. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

27 százalékról 5 százalékra csökken a baromfihús illetve a tojás adókulcsa. Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom adókulcsa 27 százalékról 18 százalékra csökken.

Csökken a friss tej (nem USL és UHT) értékesítésére vonatkozó áfa-kulcs is, amely 18 százalék helyett a továbbiakban 5 százalék lesz.

A számlán ezentúl kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámát, ha az ügylet összege a számlán eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot.

A korábbi 6 millió forintról 8 millió forintra tolódik ki az alanyi mentesség határa, 2017 évi alkalmazásának feltétele, hogy belföldi értékesítésünk 2016-ban ténylegesen, 2017-ben várhatóan nem haladja meg a 8 millió forintot. Ha korábban adómentes körbe kerültünk és két évre kiestünk a mentességi körből, 2017-ben ismét választhatjuk azt, ha sem 2015-ben, sem 2016-ban nem értünk el 8 milliós árbevételt, továbbá ez 2017-re is valószínűsíthető.

Adózás rendje

A számlázó programok adóhivatalhoz történő bekötése 2017. július 1-ére halasztódott. A korábbi tervek alapján a számítógéppel előállított számlákon szereplő, legalább 100.000 forint áthárított adót tartalmazó ügyletek esetében elektronikus úton, valós időben adatot kell szolgáltatnunk az adóhivatal felé.

Az ÁFA kiutalás határideje 75 napról kötelezően és automatikusan 45 napra csökken megbízható adózók esetében. (2016-ban ez csak akkor lehetett, ha nyilatkoztunk arról, hogy pénzügyileg rendezett volt a számla.)

A 2016. évi személyi jövedelemadó alá tartozó kötelezettségekről az Adóhivatal a magánszemély nyilatkozata nélkül is elkészíti annak a magánszemélynek bevallását, aki munkáltatójától nem kérte, vagy utóbbi megtagadta annak elkészítését.

A tervezetet a magánszemély számára március 15-től elérhetővé teszi a hivatal, aki ezt május 20-ig nem javítja ki, nem egészíti ki, bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, annak ez lesz az elfogadott adóévi bevallása.

Kockázatelemzési és támogató eljárás

Ha az Adóhivatal saját elemzési eljárása során olyan hiányosságokat tár fel, melyek az adózó által javíthatóak, akkor az Adóhivatal támogató eljárást kezdeményezhet a kockázat megszüntetése érdekében. Ez megvalósulhat önellenőrzéssel, illetve az Adóhivatal szakmai támogatásával is.

Azon adózók, akik székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, a szolgáltatás nyújtójáról kötelesek lesznek adatot szolgáltatni az Adóhivatalnak.

Egyéb adók

27 százalékról 22 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, egyúttal a 27 százalékos EHO is 22 százalékra mérséklődött.

A KATA bevételi értékhatára 6 millió forintról 12 millió forintra emelkedett, eddig marad a tételes adófizetési kötelezettség, efelett továbbra is 40 százalékos adót kell fizetni.

A tartós bérletbe adott személygépkocsi után ezentúl a tulajdonos fizeti a cégautó adót, nem pedig a bérbevevő.

A kisvállalati adó (KIVA) szerinti adózást azon adózó választhatja, melynek az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt, eddig 25 fő volt a korlát. Az adóalanyiság megszűnésének létszámkorlátja 50 főről 100 főre nő, a bevételi határ továbbra is 500 millió forint. Változik az adóalap kiszámítás menete, továbbá egyszerűsödik a veszteségelhatárolás, megszűnik annak időbeli korlátja. Az adó és az adóelőleg mértéke 16 százalékról 14 százalékra mérséklődik.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 25 főnél több munkavállalót foglalkoztatók esetében a csökkent munkaképességű munkavállalók 5%-os kötelező foglalkoztatási szintjét el nem érő létszám után a 2017-től a minimálbér 9-szerese fizetendő személyenként. Eddig ez az összeg 964.500 Ft / év volt, 2017-től 1.147.500 Ft lesz.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.