Fizetési meghagyás

28.09.2014
|
0 Hozzászólások
|

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek közjegyzői hatáskörbe tartoznak.

A fizetési meghagyás egy peren kívüli gyors eljárás, hogy a hitelező követelése pereskedés nélkül végrehajthatóvá váljon.

A törvény szerint csak fizetési meghagyási eljárás keretein belül érvényesíthető a lejárt pénzkövetelés, ha a követelés összege nem haladja meg az egymillió forintot, és ha az adós (kötelezett) rendelkezik ismert belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve ha gazdasági társaság akkor székhellyel vagy képviselettel, valamint ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból vagy más hasonló jogviszonyból ered.

A kérelem előterjeszthető

– elektronikus formában: Jogi képviselővel rendelkező fél és jogi személy kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a kérelmét. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) számítástechnikai rendszerének online felületén elérhető űrlapon kell benyújtani. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket a MOKK rendszere automatikusan a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban osztja el, ugyanis a közjegyzők illetékessége az egész országra kiterjed.

– papír alapon: Természetes személyek és nem jogi személyek nem kötelesek kérelmüket elektronikus úton benyújtani. Fizetési meghagyási kérelmüket bármelyik közjegyzőnél papír alaponterjeszthetik elő. Ebben az esetben az a közjegyző jár el az ügyben, akinél a kérelmet benyújtották.

– szóban: Természetes személyek és nem jog személyek szóban bármelyik közjegyzőnél előterjeszthetik kérelmüket. Ebben az esetben is az a közjegyző jár el, akinél a kérelmet benyújtották, és a kérelemről a közjegyző igazolást ad.

A közjegyző az elektronikus úton benyújtott fizetési meghagyást a kérelem beérkezésétől számított3 munkanapon belül, papír alapon és szóban benyújtott kérelmek esetén 15 napon belül bocsátja ki. Az eljárást lassíthatja, ha a benyújtott kérelmet elutasítják vagy hiánypótlást kérnek.

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett (adós) a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.

Az eljárásért a MOKK részére eljárási díjat kell fizetni. Ennek alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap).

Mértéke

– alapeljárásban 3%, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft (de a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor ezer forintnál, mint ahány fél van),

– részletekben történő fizetés vagy halasztás engedélyezése iránti eljárásban 1%, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 15.000,- Ft.

A jogosult a díjat banki átutalással (elektronikus előterjesztés esetén) vagy készpénz-átutalási megbízással (papír alapon vagy szóban történő előterjesztés esetén) fizeti meg.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.