Fizetési meghagyás

28.09.2014
|
0 Hozzászólások
|

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek közjegyzői hatáskörbe tartoznak.

A fizetési meghagyás egy peren kívüli gyors eljárás, hogy a hitelező követelése pereskedés nélkül végrehajthatóvá váljon.

A törvény szerint csak fizetési meghagyási eljárás keretein belül érvényesíthető a lejárt pénzkövetelés, ha a követelés összege nem haladja meg az egymillió forintot, és ha az adós (kötelezett) rendelkezik ismert belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve ha gazdasági társaság akkor székhellyel vagy képviselettel, valamint ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból vagy más hasonló jogviszonyból ered.

A kérelem előterjeszthető

– elektronikus formában: Jogi képviselővel rendelkező fél és jogi személy kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a kérelmét. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) számítástechnikai rendszerének online felületén elérhető űrlapon kell benyújtani. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket a MOKK rendszere automatikusan a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban osztja el, ugyanis a közjegyzők illetékessége az egész országra kiterjed.

– papír alapon: Természetes személyek és nem jogi személyek nem kötelesek kérelmüket elektronikus úton benyújtani. Fizetési meghagyási kérelmüket bármelyik közjegyzőnél papír alaponterjeszthetik elő. Ebben az esetben az a közjegyző jár el az ügyben, akinél a kérelmet benyújtották.

– szóban: Természetes személyek és nem jog személyek szóban bármelyik közjegyzőnél előterjeszthetik kérelmüket. Ebben az esetben is az a közjegyző jár el, akinél a kérelmet benyújtották, és a kérelemről a közjegyző igazolást ad.

A közjegyző az elektronikus úton benyújtott fizetési meghagyást a kérelem beérkezésétől számított3 munkanapon belül, papír alapon és szóban benyújtott kérelmek esetén 15 napon belül bocsátja ki. Az eljárást lassíthatja, ha a benyújtott kérelmet elutasítják vagy hiánypótlást kérnek.

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett (adós) a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.

Az eljárásért a MOKK részére eljárási díjat kell fizetni. Ennek alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap).

Mértéke

– alapeljárásban 3%, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft (de a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor ezer forintnál, mint ahány fél van),

– részletekben történő fizetés vagy halasztás engedélyezése iránti eljárásban 1%, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 15.000,- Ft.

A jogosult a díjat banki átutalással (elektronikus előterjesztés esetén) vagy készpénz-átutalási megbízással (papír alapon vagy szóban történő előterjesztés esetén) fizeti meg.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.