Végelszámolás

28.09.2014
|
0 Hozzászólások
|

Sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy adott vállalkozás tulajdonosai amellett döntenek, hogy a vállalkozás tevékenységet befejezik, és megindítják a végelszámolást.

Végelszámolásra akkor van lehetőség, ha a gazdasági társaság jogutód nélkül szűnik meg, nem fizetésképtelen, és tartozásait hitelezői felé rendezni tudja.

A végelszámolás módjának létezik egy egyszerűsített verziója, amellyel viszont csak jogi személyiség nélküli társaságok élhetnek (pl. betéti társaság, közkereseti társaság). Azegyszerűsített végelszámolás további feltétele, hogy maga a folyamat 120 naptári napon belül lezáruljon.

A végelszámolási eljárás megindításáról a cég legfőbb szerve (vállalati tanács, közgyűlés, küldöttgyűlés, taggyűlés) határozatban dönt. A határozatban megállapítja az eljárás kezdetét, megválasztja a végelszámolót, valamint rendelkezik a társaságban résztvevő egyéb jogalanyok sorsáról. A végelszámolási eljárás kezdetén a végelszámoló veszi át a cégvezető helyét.

A végelszámolásról szóló vezetőségi döntés után, a társaságnak több számvitelhez, adózáshoz kapcsolódó feladata keletkezik.

A cég korábbi tisztviselőjének a végelszámolás elrendelését kimondó határozat évének január 1-je és a végelszámolás kezdetét megelőző nap közötti időszakra beszámolót kell készítenie, a végelszámolót tájékoztatnia kell a társaság folyamatban lévő ügyeiről, a társaság iratairól jegyzéket kell készítenie és azokat a végelszámolónak átadnia valamint a végelszámolási eljárás megindításáról tájékoztatni a végelszámolásban érintett feleket. Erre a végelszámolás megkezdését megelőző naptól számított 45 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a megadott időben a fenti kötelezettségeket nem teljesíti, pénzbírsággal is sújtható.

A végelszámolási eljárás megindítását változásbejegyzési kérelemben kell bejelenteni a székhely szerint illetékes cégbíróság felé.

Ez azért fontos, mert a hitelezőknek a közzétételtől számítva 40 napjuk van arra, hogy bejelentséka végelszámolónak esetleges igényeiket. Amennyiben igénybejelentés érkezik bármely hitelezőtől, a végelszámoló 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és további 15 napon belül a nyilvántartási jegyzéket köteles megküldeni a Cégbíróságnak irattározásra.

A cégbíróság a végelszámolási eljárás megindítását a Cégközlönyben közzéteszi.
A végelszámolási eljárást három éven belül be kell fejezni, különben a gazdasági táraság cégjegyzékből történő kényszer-törlésére kerül sor.

A végelszámoló köteles évente beszámolót készíteni a társaság működéséről az illetékeseknek.

A gazdasági társaság legfőbb szerve az iratok alapján határozatot hoz a vagyonfelosztásról. A társaság iratanyagának elhelyezéséről a végelszámoló köteles gondoskodni, ennek költségeit rendezni kell, és fel kell tüntetni a vagyonfelosztási javaslatban. A társaság legfőbb szerve ezek után dönt a vagyon kiadásának időpontjáról. A cégbíróság törlő végzése előtt a vagyont nem lehetkiadni.

A végelszámoló a kapott adatokból kiindulva elkészíti a társaság végelszámolási nyitómérlegét, amit az időközben beérkező hitelezői igények alapján korrigál, majd a végelszámolási eljárás befejezésekor azt, és az az alapján készült bevallásokat, továbbá vagyonfelosztási javaslatot a legfőbb szervnek megküldi jóváhagyás céljából.

Ezen végelszámolási zárómérleget, a végelszámolás lezárultának napjához képest 45 napon belül kell beküldeni a Cégbíróság részére.

A végelszámolást addig nem lehet befejezni, míg van olyan követelés, amelyről nem rendelkeztek.

A végelszámolást befejező szervezet a végelszámolás tényét a cégközlönyben közzé teszi, és a cégbíróság elrendeli a cégjegyzékből való törlését.

Fontos információ, hogy az Adózás Rendjéről szóló törvény értelmében a NAV-nak kötelező adóellenőrzést végrehajtani a végelszámolást választó társaságnál. Az ellenőrzésre 60 nap áll rendelkezésére, és az ellenőrzés a végelszámolás megkezdésének évétől számított 5+1 adóévetérinthet.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.