Jó tudni!

Végelszámolás

23:09
|
0 Hozzászólások
|

Sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy adott vállalkozás tulajdonosai amellett döntenek, hogy a vállalkozás tevékenységet befejezik, és megindítják a végelszámolást.

Végelszámolásra akkor van lehetőség, ha a gazdasági társaság jogutód nélkül szűnik meg, nem fizetésképtelen, és tartozásait hitelezői felé rendezni tudja.

A végelszámolás módjának létezik egy egyszerűsített verziója, amellyel viszont csak jogi személyiség nélküli […]

Munkahelyvédelmi program: kit hogyan érint az újabb változat?

23:08
|
0 Hozzászólások
|

A kormány júliusban nyújtotta be a munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosításokat, amelyekkel kapcsolatosan az utóbbi napokban újabb módosítási javaslatok láttak napvilágot. A következőkben vizsgáljuk, hogy az egyes adózási módosítások milyen hatással járhatnak? Mi várhatunk tőlük?

A kisvállalkozási körben adózási választási lehetőségek sorozata várja jövőre az adózókat, hiszen a jelenlegi speciális formák – úgymint eva […]

Az EVA helyett a KATA lehet az új sláger

23:08
|
0 Hozzászólások
|

A kormány arra számít, hogy a jelenleg hatmilliós éves forgalom alatti evás adózó vállalkozások illetve egyéni vállalkozók többsége a kisadózók tételes adóját (KATA) választja majd jövőre. A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett új adózási rendet már elfogadása előtt sorozatban módosítják, a legfontosabb módosító indítványokat gyűjtöttük össze.

Jelenleg több módosító indítvány is az Országgyűlés el […]

Üzleti Partnerink Ellenőrzése szerződéskötés előtt és után

23:07
|
0 Hozzászólások
|

Üzleti Partnerink Ellenőrzése szerződéskötés előtt és után

Nyilvános és hiteles adatbázisok segítik az adózót ellenőrzések során.

A Cégnyilvántartásba bejegyzendő adatokról a  Céginformációs Szolgálat közhiteles nyilvántartásából tudunk információt szerezni, az egyéni vállalkozási tevékenységet folytatókról pedig Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Egyéni vállalkozók nyilvántartásából

Ezeket az adatokat m […]

Árulkodó adószámok

23:05
|
0 Hozzászólások
|

Az adószám 9. számjegye  az áfa-kódot mutatja. (Alanyi adómentes, illetve kizárólag adómentes tevékenységet végző adóalany = 1-es; általános szabályok szerinti adózó adóalany = 2-es; az egyszerűsített vállalkozói adózás alá tartozó (eva) adóalany = 3-as; csoportos adóalanyiságot választó adóalanyok = 4-es, 5-ös.)

Az adóhatóság honlapján azonban még ezek többségét is ellenőrizni tudjuk aszerint, hogy Áfaalanyok, Csoportos áfaalanyok, Evaalanyok vagy Egyéb szervezetek adataira […]

Kinek érdemes kiszerveznie az üzleti folyamatokat?

23:05
|
0 Hozzászólások
|

A frissen alapított cégek számára mindig nyitott a lehetőség arra, hogy adminisztratív folyamataikat, akár az első pillanattól külső partner segítségével oldják meg. Ebben az esetben az üzlet beindításával kapcsolatos más, fontos területekre koncentrálhatnak, míg a szolgáltató gondját viseli az adminisztrációnak.

Vállalatok, amelyek korábban belső erőforrásokból oldották meg a feladatot de később elérte azt a méretet, aminél már a hatékonyság optimalizál […]

A kiszervezés legfontosabb előnyei

23:04
|
0 Hozzászólások
|

Tudás

A pénzügyi vagy HR adminisztráció szakma, mely sikeres ellátásához egyaránt szükséges a naprakész háttértudás biztosítása, a folyamatos rendelkezésre állás és a munkafolyamatok hatékony szervezése. Az outsourcing szolgáltatók komoly energiákat fektetnek munkatársaik állandó képzésére, igénybevételük esetén a szakmai tudásnak hatalmas bázisához juthat hozzá a megbízó is.

Szervezés

Két fontos aspektusát szükséges megkülönb […]

A pénztárgép, taxaméter üzemeltetésének egyes szabályai

23:03
|
0 Hozzászólások
|

46. § A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységét, illetve a taxaméter adómemóriáját az üzemeltetőnek az adó-megállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.

47. §

(1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek […]